About!

บ้านปูเป็น ทะเลในอ่าวตะเกียบนั้นอุดมไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปูม้า ชาวบ้านส่วนใหญ่มักมีอาชีพออกเรือประมง บริเวณชายหาดตะเกียบมีการทำประมงเล็ก และจะมีเรือเล็กออกทะเลทุกวันทำให้วัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารหาได้ง่าย โดยเฉพาะปูม้า ...